אתרי סחר שאינם מורשים

לקוחות יקרים,​

לקוחות יקרים, להלן רשימת אתרי אינטרנט/חנויות (להלן: “המשווקים”), אשר אינם משווקים מורשים למכירת מוצרי מיזוג אוויר מטעם חברת אלקטרה מוצרי צריכה בע”מ (להלן: “אלקטרה”)

על כן, ייתכנו מקרים בהם לא תחול האחריות המורחבת הניתנת על ידי אלקטרה למוצריה הנרכשים ממשווקים שאינם מורשים אלה ולקוח הרוכש מוצרים ממשווקים שאינם מורשים כמפורט ברשימה מטה, לא יהיה זכאי לקבלת אחריות מורחבת, המוענקת על ידי אלקטרה, כפי שניתנת למוצרים הנרכשים ישירות ממשווקים מורשים בלבד

מובהר, כי אלקטרה אינה נושאת באחריות לתוכן הפרסומים של המשווקים שאינם מורשים ואינה מפקחת ומבקרת את הנתונים הטכניים ואת מפרטי המוצרים המפורסמים שלא על ידיה ובפרט בקרב משווקים שאינם מורשים אלה.
למען הסר ספק, כל פרסומי המשווקים המפורטים מטה בנוגע לשירותים ולאחריות המוענקים על ידי חברת אלקטרה, מפורסמים שלא כדין, ושלא בהסכמת אלקטרה ובאחריותם הבלעדית של המפרסמים

מובהר בזאת, כי רשימת המשווקים המופיעה מטה, אינה סופית ומחייבת. הרשימה המחייבת לעניין האחריות היא רשימת המשווקים המורשים בלבד, אשר מפורסמת באתר האינטרנט של אלקטרה. ככל שמשווק שאינו מורשה אינו מופיע ברשימה זו, אין להסיק מכך כי הוא נחשב למורשה

כמו כן, יש לשים לב כי דף אינטרנט זה והרשימה המופיעה בו מתעדכנים מעת לעת. יש לבדוק דף אינטרנט זה ואת הרשימה המופיעה בו טרם רכישת המוצר, על מנת לוודא כי הוא מוצר ממשווק מורשה בלבד

המשווקים שאינם מורשים הם