תקנון הובלה

תוספות תשלום בגין הובלה חריגה לחברת ההובלה

בגין אספקת הובלות חריגות גובה חברת ההובלה את הסכומים הנוספים הבאים אשר ישולמו על ידי הלקוח ישירות לחברת ההובלה במעמד ההובלה)

להלן: “תעריפי חברת ההובלה בגין הובלות חריגות”( המפורטים להלן: 

1 .מזגנים עד 32 אלף BTU שאינם מיני מרכזי – יסופקו לבית הלקוח עד לקומה 3 ללא מעלית וללא תוספת תשלום. בגין כל קומה מעל הקומה השלישית תשולם תוספת של 35 ₪ ע”י ישירות לנהג ההובלה. 

2 .מזגנים מעל 32 אלף BTU או מזגנים מיני/ מולטי מרכזיים – המסופקים לקומות שאינן קומות קרקע יבוצעו אך ורק באמצעות שימוש במעלית או מנוף, בהתאם לשיקול דעת המוביל במעמד ההובלה. מובהר כי תעריפי חברה ההובלה בגין הובלות חריגות כפופים לתוואי השטח והכל בכפוף לשיקול דעת חברת ההובלה בעת אספקת המוצר.